demedici

Olympia
奥林匹亚

这一宁静的系列名字来源于古典的岛屿耶路撒冷神殿。我们的设计师灵感来自一段浪漫的假期,世界上最壮丽的地点之一:希腊原始岛屿的海岸线。那里就像一幅色彩绚烂的水彩画,地中海蓝为主的印花似乎是被大海亲吻着,蔚蓝色的穹顶和水晶般清澈荡漾的白色房屋,我们一眼就能认出这些岛屿。

Luxury Bedding 豪华床上用品

Bed Pillows 床品靠垫

奥林匹亚 27X27 BREEZE SAPPHIRE EURO SHAM
大靠枕
EUS-368 27X27
价格: ¥3,795
Qty: 
奥林匹亚 21X37 ZOLAH INDIGO KING SHAM
国王枕
KSH-368 21X37
价格: ¥2,640
Qty: 
奥林匹亚 20X27 ZOLAH INDIGO STANDARD SHAM
皇后枕
STN-368 20X27
价格: ¥1,980
Qty: 
奥林匹亚 15X26 KOOPA TEAL BOLSTER
抱枕
BOL-368 15X26
价格: ¥1,980
Qty: 

Decorative Pillows 装饰靠垫

奥林匹亚 27X27 OLYMPIA AZURE EXTRA EURO SHAM
OLY-01 27X27
价格: ¥3,366
Qty: 
奥林匹亚 18X18 BALDWIN WHITE W/RIBBON DESIGN
OLY-02 18X18
价格: ¥1,980
Qty: 
奥林匹亚 24X24 BREEZE SAPPHIRE W/BUTTONS
OLY-03 24X24
价格: ¥1,914
Qty: 
奥林匹亚 18X18 BALDWIN WHITE W/MONOGRAM
OLY-04 18X18
价格: ¥1,815
Qty: 
奥林匹亚 20X20 BREEZE SAPPHIRE W/CORAL DESIGN
OLY-05 20X20
价格: ¥2,277
Qty: 
奥林匹亚 13X22 KOOPA TEAL INSERTS
OLY-06 13X22
价格: ¥2,211
Qty: 
奥林匹亚 20X20 BREEZE SAPPHIRE W/BORDER
OLY-07 20X20
价格: ¥2,277
Qty: 
奥林匹亚 18X18 ZOLAH INDIGO W/BEADED TRIM
OLY-08 18X18
价格: ¥2,079
Qty: 
奥林匹亚 20X20 OLYMPIA AZURE W/BRUSH FRINGE
OLY-09 20X20
价格: ¥1,782
Qty: 
奥林匹亚 13X22 BALDWIN WHITE BLOCK-PRINTED
OLY-10 13X22
价格: ¥1,221
Qty: 
奥林匹亚 15X18 KOOPA TEAL W/FLANGE
OLY-11 15X18
价格: ¥1,815
Qty: 
奥林匹亚 15X26 BALDWIN HAND-PAINTED
OLY-12 15X26
价格: ¥1,782
Qty: 

Ottoman & Footstool 软椅 & 脚凳

奥林匹亚 19X19X20 OLYMPIA AZURE STORAGE BOXED OTTOMAN
OTD-368 19X19X20
价格: ¥6,060
Qty: 

Trimmings 辅料

奥林匹亚 2 3/8
PBD103 2 3/8"
价格: ¥561
Qty: 
奥林匹亚 1
PBE044 1"
价格: ¥693
Qty: 
奥林匹亚 1 1/2
PBR119 1 1/2"
价格: ¥264
Qty: 
奥林匹亚 3/8
PCD249 3/8"
价格: ¥231
Qty: 
奥林匹亚 7/8
PGM319 7/8"
价格: ¥132
Qty: 
奥林匹亚 5/8
PRB126 5/8"
价格: ¥99
Qty: 
奥林匹亚 3/4
PRB149 3/4"
价格: ¥99
Qty: 
奥林匹亚 1
PBT081 1"
价格: ¥33
Qty: 

Fabrics 面料

奥林匹亚 54
FB1-639 54"
价格: ¥408
Qty: 
奥林匹亚 108
FB1-870 108"
价格: ¥2,040
Qty: 
奥林匹亚 54
FB1-871 54"
价格: ¥1,666
Qty: 
奥林匹亚 54
FB1-872 54"
价格: ¥952
Qty: 
奥林匹亚 54
FB1-873 54"
价格: ¥816
Qty: