demedici

Avila
阿维拉

Avila 充满着楠塔基特岛明媚的阳光。白色的花纹印在蓝色的棉被上,恍若某个夏日午后迎着海水踩在细软的沙滩上。手绘的装饰枕和个性的脚凳更是锦上添花的美。

Luxury Bedding 豪华床上用品

Bed Pillows 床品靠垫

阿维拉 27X27X3 LAMBERT KILIM EURO SHAM
大靠枕
EUS-311 27X27X3
Qty: 
阿维拉 21X37 AVILA KING SHAM
国王枕
KSH-311 21X37
Qty: 
阿维拉 20X27 AVILA STANDARD SHAM
皇后枕
STN-311 20X27
Qty: 
阿维拉 15X26 VIVO BISQUE BOLSTER
抱枕
BOL-311 15X26
Qty: 

Decorative Pillows 装饰靠垫

阿维拉 27X27 ARLO ICE EURO SHAM
AVI-01 27X27
Qty: 
阿维拉 20X20 LAMBERT KILIM TUFTED
AVI-02 20X20
Qty: 
阿维拉 22X22 AVILA W/TASSEL FRINGE
AVI-03 22X22
Qty: 
阿维拉 15X26 AVILA APPLIQUE
AVI-04 15X26
Qty: 
阿维拉 20X20 VIVO BISQUE DIAMOND
AVI-05 20X20
Qty: 
阿维拉 11X21 LAMBERT KILIM ENVELOPE
AVI-06 11X21
Qty: 
阿维拉 18X18 ARLO ICE INSERT
AVI-07 18X18
Qty: 
阿维拉 12X22X2 AVILA BOXED AND TUFTED
AVI-08 12X22X2
Qty: 
阿维拉 18X18 ARLO ICE W/MITERED BORDER
AVI-09 18X18
Qty: 
阿维拉 12
AVI-10 12"DX2
Qty: 
阿维拉 15X18 HAND-PAINTED SHELL
AVI-11 15X18
Qty: 
阿维拉 11X21 HAND-PAINTED SEA URCHIN
AVI-12 11X21
Qty: 

Window 窗帘

Ottoman & Footstool 软椅 & 脚凳

阿维拉 19X19X20 ARLO ICE STORAGE BOXED OTTOMAN
OTD-08 19X19X20
Qty: 
阿维拉 20X37X18 LAMBERT KILIM STORAGE CHEST
OTD-311 20X37X18
Qty: 

Table Top 桌祺

Trimmings 辅料

阿维拉 2 1/2
PBD080 2 1/2"
Qty: 
阿维拉 1 1/2
PBT088 1 1/2"
Qty: 
阿维拉 1/4
PCD185 1/4"
Qty: 
阿维拉 1/4
PGM232 1/4"
Qty: 
阿维拉 3 1/4
PBD010 3 1/4"
Qty: 
阿维拉 1/4
PGM125 1/4"
Qty: 

Fabrics 面料

阿维拉 54
FB1-540 54"
Qty: 
阿维拉 55
FB1-544 55"
Qty: 
阿维拉 57
FB1-569 57"
Qty: 
阿维拉 55
FB1-570 55"
Qty: 
阿维拉 54
FB1-17 54"
Qty: